SCHOOLPLAN

Voor het schoolplan is het strategisch beleidsplan richtinggevend. In het schooljaar 2018/2019 heeft het team gewerkt aan een nieuw schoolplan. Het schoolplan 2019/2023 heeft de instemming gekregen van de MR en is door het bestuur vastgesteld. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

JAARPLAN

Elke locatie maakt zijn eigen jaarplan. In het jaarplan staan de doelen voor dat jaar geformuleerd. Het jaarplan maakt onderdeel uit van het schoolplan. Twee keer per jaar wordt het jaarplan geëvalueerd. Klik hier om het jaarplan 2019/2020 te downloaden.