De Herman Broerenstichting streeft naar permanente verbetering van het primaire proces. De opvattingen van ouders, leerlingen en medewerkers over het onderwijs en het schoolklimaat worden zeer belangrijk gevonden. Daarom wordt de tevredenheid gemeten door middel van enquêtes. In mei 2018 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder onze medewerkers en onze leerlingen van het Herman Broerencollege.

Uitslag leerlingtevredenheidsonderzoek 2018

In het kader van het kwaliteitsbeleid van de Herman Broerenstichting hebben we in mei en juni 2018 een tevredenheidsonderzoek gehouden onder onze leerlingen van het Herman Broerencollege. We hebben hierbij gebruik gemaakt van een nieuw instrument (Qschool) dat speciaal is ontwikkeld voor de ZML-leerlingen door B&T. In het totaal hebben 57 (83%) leerlingen van het Herman Broerencollege Westland aan dit onderzoek meegewerkt. In het totaal kregen de leerlingen 16 vragen voorgelegd, onderverdeeld in de volgende categorieën:
– Schoolklimaat
– Onderwijsleerproces
– Sociale veiligheid.

Hier geven wij een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

De hoogste scores locatie Westland (maximale score is 4,0):
– Heb je vrienden op school? (score 3,8)
– Vertelt de juf duidelijk dat je iets goed hebt gedaan? (score 3,7)
– Heb je het naar je zin in de klas? (score 3,6)
– Ben je blij met de uitleg van je juf? (score 3,6)

De beste score voor Sociale veiligheid
– Ik word gepest door andere leerlingen op school:
– In 2017 scoorde de locatie Westland 3,2 en in 2018 3,1 (klopt een beetje).
– De andere ZML-scholen in Nederland scoorde een 3,2.

Het volgende leerlingtevredenheidsonderzoek staat gepland voor 2019. Klik hier om het volledige onderzoek te downloaden.