Op het Herman Broerencollege werken teamleden die goed onderwijs (willen) geven aan alle leerlingen. De leraar creëert een veilige en krachtige leeromgeving voor de leerlingen die aan hem/haar zijn toegewezen. Er wordt gebruik gemaakt van de op schoolniveau afgesproken leermiddelen en didactische werkvormen. De opbrengsten op groeps- en schoolniveau worden eens per jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelingsperspectieven, de leerstandaarden en de resultaten. Ons uitgangspunt is dat 75% van de doelen aan het eind van de schoolperiode zijn behaald. De evaluatie wordt gebruikt om ontwikkeldoelen te stellen die worden vastgelegd in het jaarplan. De meeste leerlingen van de eindgroep in het VSO stromen aan het eind van het schooljaar, of als zij 20 jaar worden, door naar een arbeidsplek (dagbesteding en/of arbeidsmatige werkplek). Een enkele leerling stroomt door naar het Praktijkonderwijs of MBO entreeopleiding.

Opbrengsten n.a.v. het ontwikkelingsperspectief

In onderstaande tabel is te lezen wat de te verwachte uitstroombestemming was, die is opgenomen in het ontwikkelingsperspectief twee jaar voorafgaand aan het moment van uitstroom.

Uitstroomgegevens VSO

Uitstroommogelijkheden van onze leerlingen in het VSO zijn:
Praktijkonderwijs (PRO).
Reguliere arbeid (wel/niet met subsidie).
Beschut werken (Sociale Werkvoorziening).
Arbeidsmatige dagbesteding.
Activiteitengerichte dagbesteding.
MBO niveau 1.
Anders (andere school, zorginstelling, verhuisd, onbekend).

Certificering SVA-trajecten

De volgende SVA verklaringen bieden wij aan onze leerlingen aan:
Schoonmaken in de groothuishouding.
Onderhoud schoolomgeving.
Werken in de keuken.
Winkelmedewerker.
Werken in de plantenteelt.
Werken in het groen.
Werken in de tomatenteelt.

Wij bieden in samenwerking met Verkeersschool van Buuren de opleiding voor het behalen van het certificaat Heftruck Chauffeur aan.

Oordeel onderwijsinspectie

De inspectie heeft in de periode maart – april 2019 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Herman Broerenstichting en haar scholen. Informatie over dit onderzoek kunt u lezen op onze bestuurspagina. Klik hier om deze pagina te bezoeken.