Op de Herman Broerenschool werken teamleden die goed onderwijs (willen) geven aan alle leerlingen. De leraar creëert een veilige en krachtige leeromgeving voor de leerlingen die aan hem/haar zijn toegewezen. Er wordt gebruik gemaakt van de op schoolniveau afgesproken leermiddelen en didactische werkvormen. De opbrengsten op groeps- en schoolniveau worden eens per jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelingsperspectieven, de leerstandaarden en de resultaten. Ons uitgangspunt is dat 75% van de doelen aan het eind van de schoolperiode zijn behaald. De evaluatie wordt gebruikt om ontwikkeldoelen te stellen die worden vastgelegd in het jaarplan. De meeste leerlingen van de eindgroep in het SO stromen aan het eind van het schooljaar door naar het VSO. Een enkele leerling stroomt door naar het Speciaal Basisonderwijs of naar het Praktijkonderwijs.

Opbrengsten n.a.v. het ontwikkelingsperspectief

In onderstaande tabel is te lezen wat de te verwachte uitstroombestemming was, die is opgenomen in het ontwikkelingsperspectief twee jaar voorafgaand aan het moment van uitstroom.

Uitstroomgegevens SO

De uitstroommogelijkheden voor onze leerlingen in het SO zijn:
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
Speciaal Basisonderwijs (SBO).
Praktijk Onderwijs (PRO).
Anders (andere ZML-school, zorginstelling, verhuisd of onbekend).

Oordeel onderwijsinspectie

De inspectie heeft in de periode maart – april 2019 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Herman Broerenstichting en haar scholen. Informatie over dit onderzoek kunt u lezen op onze bestuurspagina. Klik hier om deze pagina te bezoeken.