De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de Herman Broerenstichting. De raad bekijkt of de stichting de beoogde doelen nastreeft en of beleid en strategie gericht zijn op het realiseren van deze doelen. Verder houdt de raad toezicht op zaken als financiën en risicobeheersing, kwaliteit van het onderwijs en de zorg en het naleven van wet- en regelgeving. Maar ook punten als integriteit en identiteit kunnen bij de Raad van Toezicht op tafel komen. De Raad van Toezicht controleert en adviseert het bestuur. De Raad van Toezicht van de Herman Broerenstichting bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. H.A. Ordelman, voorzitter
  • Mevr. I.R. Borgdorff, vicevoorzitter
  • Dhr. G. Hardeman
  • Dhr. F. van der Pal
  • Dhr. A.L.M. Groen

Download hier het reglement van de Raad van Toezicht.