Elk schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers van de Herman Broerenschool de nieuwe schoolgids. Deze gids richt zich alleen op onze afdeling voor Speciaal Onderwijs. De ouders/verzorgers van het Herman Broerencollege ontvangen de collegegids. Deze gids richt zich op onze afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.

In de schoolgids en de collegegids vindt u praktische informatie over de lestijden, vakanties, onze regels, toelating en aanmelding. Maar ook beschrijven wij wat het onderwijsprogramma inhoudt, vanuit welke visie we werken, voor welke leerlingen onze school bedoeld is, hoe de leerlingenzorg geregeld is en naar welke scholen onze leerlingen uitstromen.

Herman Broerenschool

Klik hier om de schoolgids 2020/2021 te downloaden.

Herman Broerencollege

Klik hier om de collegegids 2020/2021 te downloaden.