Op de Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege is een Vereniging Ouderraad (VOR) actief. De VOR heeft zich georganiseerd via een eigen vereniging. De VOR bestaat uit enthousiaste ouders die meedenken en meehelpen bij het organiseren van allerlei activiteiten in en om de school. De VOR werkt nauw samen met de medezeggenschapsraad en het team. Elke locatie heeft zijn eigen ouderraad.

Het bestuur van de VOR locatie Westland bestaat uit:

  • Daniëla de Ronde, voorzitter
  • Willem de Ronde, penningmeester
  • Margret van Swieten, lid
  • VOR Westland is te bereiken via: vorwestland@hermanbroeren.nu

De ouderraad biedt de mogelijkheid aan om een abonnement op schoolmelk te nemen. De schoolmelkbijdrage is € 26,00. Dit bedrag dient per schooljaar betaald te worden.