Het bestuur van de Herman Broerenstichting stelt jaarlijks een jaarverantwoording over het voorafgaande kalenderjaar vast. De jaarverantwoording bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening. De jaarverantwoording wordt in opdracht van de Raad van Toezicht gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Deze controle houdt in dat de accountant vast moet stellen of de financiële middelen doelmatig en rechtmatig zijn besteed. Van deze controle wordt door de accountant een verslag gemaakt. Indien er onrechtmatige bestedingen zijn gemaakt, dient de accountant dit aan de minister te melden. De jaarverantwoording moet voor 1 juli van elk jaar verzonden worden aan DUO.

Klik hier om de jaarverantwoording 2021 te downloaden.

Klik hier om de jaarverantwoording 2020 te downloaden.

Klik hier om de jaarverantwoording 2019 te downloaden.

Klik hier om de jaarverantwoording 2018 te downloaden.

Klik hier om de jaarverantwoording 2017 te downloaden.