Voor het schoolplan is het strategisch beleidsplan richtinggevend. In het schooljaar 2018/2019 heeft het team gewerkt aan een nieuw schoolplan. Het schoolplan 2019/2023 heeft de instemming gekregen van de MR en is door het bestuur vastgesteld. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Elk schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers van de Herman Broerenschool de nieuwe schoolgids. Deze gids richt zich alleen op onze afdeling voor Speciaal Onderwijs. De ouders/verzorgers van het Herman Broerencollege ontvangen de collegegids. Deze gids richt zich op onze afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.

In de schoolgids en de collegegids vindt u praktische informatie over de lestijden, vakanties, onze regels, toelating en aanmelding. Maar ook beschrijven wij wat het onderwijsprogramma inhoudt, vanuit welke visie we werken, voor welke leerlingen onze school bedoeld is, hoe de leerlingenzorg geregeld is en naar welke scholen onze leerlingen uitstromen.

Herman Broerenschool locatie Delft

Klik hier om de schoolgids 2022/2023 te downloaden.

Herman Broerencollege locatie Delft

Klik hier om de collegegids 2022/2023 te downloaden.