Voor het eerst in de geschiedenis van onze stichting hebben we besloten een strategisch beleidsplan te maken. Voorheen maakten we één schoolplan voor alle locaties, maar we merkten dat dit niet meer voldeed. Door nu met een strategisch beleidsplan te gaan werken, maken we ruimte voor een schoolplan voor elke locatie. Hierdoor zullen de directie en het team slagvaardiger kunnen gaan werken. Hierdoor, zo is de verwachting, kunnen we ook makkelijker realiseren dat elk team zijn eigen keuze kan maken en kunnen we ook de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen. Elke school krijgt hierdoor meer ruimte voor eigen beleid. Dit beleid kan dan ook makkelijker worden afgestemd op de regio en het samenwerkingsverband waar de locatie onder valt.

Het strategisch beleidsplan is richtinggevend voor de concrete ontwikkeling van het onderwijs binnen onze organisatie en is kaderstellend voor de invulling van de schoolontwikkeling voor de periode 2018/2022. Het strategisch beleidsplan is gemaakt met input van onze medewerkers. Klik hier om het strategisch beleidsplan 2018/2022 te downloaden.