Dit is het strategisch beleidsplan van de Herman Broerenstichting voor de periode van 2022-2026. Het is het tweede strategisch beleidsplan in de geschiedenis van onze stichting. Door met een strategisch beleidsplan te werken, maken we ruimte voor een schoolplan voor elke locatie. De locaties kunnen hierdoor slagvaardiger werken en er ontstaat ruimte voor eigen beleid per locatie. Dit beleid kan dan ook beter worden afgestemd op de regio en de samenwerkingsverbanden waar de locatie onder valt.

Het strategisch beleidsplan is richtinggevend voor de concrete ontwikkeling van het onderwijs binnen onze organisatie en is kaderstellend voor de invulling van de schoolontwikkeling voor de periode 2022/2026. Het strategisch beleidsplan is gemaakt met input van onze medewerkers. Klik hier om het strategisch beleidsplan 2022/2026 te downloaden.