In het kader van het kwaliteitsbeleid van de Herman Broerenstichting hebben we in februari 2022 een tevredenheidonderzoek gehouden onder ouders/verzorgers van onze leerlingen. De scores zijn geanalyseerd door onderzoeksbureau DUO.

De locatie Westland bestaat uit 3 afdelingen:

  • SO Naaldwijk: 22 ouders hebben deelgenomen. Een respons van 42%.
  • VSO Naaldwijk: 33 ouders hebben deelgenomen. Een respons van 46%.
  • SO/VSO Monster: 21 ouders hebben deelgenomen. Een respons van 57%.

De uitslag van de locatie Westland m.b.t. de algemene tevredenheid en de 6 thema’s in vergelijking met alle afdelingen van de Herman Broerenstichting:

Het complete onderzoek van SO Naaldwijk kunt u hier downloaden.

Het complete onderzoek van VSO Naaldwijk kunt u hier downloaden.

Het complete onderzoek van SO/VSO Monster kunt u hier downloaden.