De schooltijden zijn:

Maandag 8.45 uur tot 15.15 uur
Dinsdag 8.45 uur tot 15.15 uur
Woensdag 8.45 uur tot 12.30 uur
Donderdag 8.45 uur tot 15.15 uur
Vrijdag 8.45 uur tot 15.15 uur

Leerlingen dienen te voldoen aan het wettelijk gestelde minimum aantal lesuren en dienen mee te doen aan alle activiteiten die op het rooster vermeld staan. Ontheffing kan slechts door de Onderwijsinspectie verleend worden op grond van medische en/of andere zwaarwichtige redenen.

Pauzes Herman Broerenschool

Een hele schooldag voor het SO duurt 5,5 uur, op woensdag 3,75 uur. Het kwartier ochtendpauze (meestal van 10.30 uur tot 10.45 uur, maar kan per groep verschillen) hoort bij de lestijd, er zijn echter geen leerdoelen aan verbonden. De middagpauze (van 12.00 uur tot 13.00 uur) duurt een uur, waarvan een half uur besteed wordt aan de lunch.

Pauzes Herman Broerencollege

Een hele schooldag voor het VSO duurt 5,5 uur, op woensdag 3,75 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de leerlingen een kwartier pauze in de ochtend en drie kwartier pauze in de middag. Op de woensdag hebben de leerlingen geen pauze.

Vakantierooster schooljaar 2021/2022

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Pasen 15-04-2022 en 18-04-2022
Meivakantie inclusief Koningsdag 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 en 27-05-2022
Pinksteren 06-06-2022
Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022