De schooltijden zijn:

(Let op: de eindtijden van het SO en VSO zijn verschillend)

Maandag 8.45 uur tot 14.30 (SO) & 15.15 uur (VSO)
Dinsdag 8.45 uur tot 14.30 (SO) & 15.15 uur (VSO)
Woensdag 8.45 uur tot 12.30 uur (SO & VSO)
Donderdag 8.45 uur tot 14.30 (SO) & 15.15 uur (VSO)
Vrijdag 8.45 uur tot 14.30 (SO) & 15.15 uur (VSO)

Leerlingen dienen te voldoen aan het wettelijk gestelde minimum aantal lesuren en dienen mee te doen aan alle activiteiten die op het rooster vermeld staan. Ontheffing kan slechts door de Onderwijsinspectie verleend worden op grond van medische en/of andere zwaarwichtige redenen.

Pauzes Herman Broerenschool

Een hele schooldag voor het SO duurt 5,25 uur, op woensdag 3,75 uur. Het kwartier ochtendpauze hoort bij de lestijd en ook het eten in de morgen en de lunchtijd tussen de middag zijn lestijd.

Pauzes Herman Broerencollege

Een hele schooldag voor het VSO duurt 5,75 uur, op woensdag 3,75 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de leerlingen een kwartier pauze in de ochtend en een half uur pauze in de middag. Op de woensdag hebben de leerlingen geen pauze.

Vakantierooster schooljaar 2022/2023

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Pasen 07-04-2023 en 10-04-2023
Meivakantie inclusief Koningsdag 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 en 19-05-2023
Pinksteren 29-05-2023
Zomervakantie 10-07-2023 t/m 18-08-2023

 

Vakantierooster schooljaar 2023/2024 (nog onder voorbehoud)

Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024
Pasen 15-04-2024 en 18-04-2024
Meivakantie inclusief Koningsdag 27-04-2024 t/m 12-05-2024
Hemelvaart 09-05-2024
Pinksteren 20-05-2024
Zomervakantie 13-07-2024 t/m 25-08-2024