Op de Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege is een Vereniging Ouderraad (VOR) actief. De VOR heeft zich georganiseerd via een eigen vereniging. De VOR bestaat uit enthousiaste ouders die meedenken en meehelpen bij het organiseren van allerlei activiteiten in en om de school. De VOR werkt nauw samen met de medezeggenschapsraad en het team. Elke locatie heeft zijn eigen ouderraad.

Het bestuur van de VOR locatie Delft bestaat uit:

  • Wendy Datema, voorzitter
  • Nathalie van der Voort, penningmeester
  • Sandra van der Hoorn, secretaris
  • Marcia de Winter, lid
  • Hadan Sagir, lid
  • VOR Delft is te bereiken via: vordelft@hermanbroeren.nu

Ouderbijdrage

De VOR vraagt een vrijwillige bijdrage voor kosten die niet in aanmerking komen voor vergoeding door het Ministerie van Onderwijs. Het gaat daarbij om activiteiten waar extra kosten voor gemaakt worden. Denk hierbij o.a. aan kosten voor sinterklaas, kerstviering, Pasen, de Koningsspelen en de inloopavond. De genoemde activiteiten vinden plaats onder schooltijd en zijn daardoor toegankelijk voor alle leerlingen. De hoogte van de vrijwillige bijdrage is € 25,00 per schooljaar.

De VOR vraagt naast de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, een bijdrage voor de kosten van het jaarlijkse schoolreisje. Deze kosten worden jaarlijks opnieuw berekend en u wordt hier tijdig door de VOR over geïnformeerd.

Schoolkassa

De ouderbijdragen worden geïncasseerd via het digitale systeem Schoolkassa. Per bijdrage ontvangt u via Parro en/of via email van Schoolkassa een bericht met daarin het verzoek via iDEAL (in termijnen) te betalen. De voorna(a)men, achternaam, de klas waarin uw kind zit en uw contactgegevens worden uitsluitend gedeeld met de penningmeester van de VOR. Dat is nodig om betaalverzoeken te kunnen versturen. Uiteraard ziet de penningmeester bij ontvangst van de bijdrage ook de bankrekeningnummer met tenaamstelling van de overmakende partij. Wij achten veel waarde aan dat er zorgvuldig met alle persoonsgegevens wordt omgegaan, daarom vragen wij aan de penningmeester ook een geheimhoudingsverklaring.

Algemene gegevens ouderraad

  • Vereniging Ouderraad Herman Broerenschool Delft
  • Clara van Sparwoudestraat 1  2612 SP Delft
  • Kamer van Koophandelnummer: 40398156