Op de Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege is een Vereniging Ouderraad (VOR) actief. De VOR heeft zich georganiseerd via een eigen vereniging. De VOR bestaat uit enthousiaste ouders die meedenken en meehelpen bij het organiseren van allerlei activiteiten in en om de school. De VOR werkt nauw samen met de medezeggenschapsraad en het team. Elke locatie heeft zijn eigen ouderraad.

Het bestuur van de VOR locatie Delft bestaat uit:

  • Wendy Datema, voorzitter
  • Nathalie van der Voort, penningmeester
  • Sandra van der Hoorn, secretaris
  • Marcia de Winter, lid
  • Hadan Sagir, lid
  • VOR Delft is te bereiken via: vordelft@hermanbroeren.nu