Vanaf schooljaar 2021/2022 kunnen alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een schooldiploma behalen.

Via onderstaande link komt u bij het reglement schooldiploma VSO voor leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding en het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht van het Herman Broerencollege. Het reglement richt zich op het laatste leerjaar waarin de leerling gaat uitstromen.

REGLEMENT SCHOOLDIPLOMA VSO Herman Broerencollege

Het schooldiploma geeft geen instroomrecht in het vervolgonderwijs en heeft dus geen civiel effect.