De Herman Broerenstichting

De Herman Broerenstichting werd opgericht op 1 oktober 1970. Het doel van de Herman Broerenstichting is het behartigen van de belangen van leerlingen met beperkte verstandelijke vermogens.

Bestuur

De Herman Broerenstichting heeft één statutair bestuurder. Dit is Maarten van Kesteren. Hiermee geven wij invulling aan een eis uit de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. Die geeft namelijk aan dat de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen moeten zijn ondergebracht. De bestuurder legt het beleid vast en voert de dagelijkse bestuurstaken uit. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht.

Code Goed Bestuur

‘Goed onderwijs voor ieder kind’. Daar draagt goed bestuur van de scholen zeker aan bij. Vandaar dat de PO-Raad de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs heeft vastgesteld. Deze code moet er mede voor zorgen dat scholen in het primair onderwijs goed bestuur hebben en houden. In de Code Goed Bestuur staan bepalingen over de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht, de zorg voor kwalitatief goed onderwijs en een optimale ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Ook zaken als interne verantwoording, communicatie met belanghebbenden en cultuur komen aan bod. De Raad van Toezicht en het bestuur van de Herman Broerenstichting conformeren zich aan de Code. Klik hier om de Code Goed Bestuur te downloaden.

Algemene gegevens Herman Broerenstichting

  • Nummer bevoegd gezag 38209
  • Kamer van Koophandel Den Haag 41145285
  • ANBI erkend onder fiscaal nummer 00.27.81.815