In het kader van het kwaliteitsbeleid van de Herman Broerenstichting hebben we in februari 2022 een tevredenheidonderzoek gehouden onder ouders/verzorgers van onze leerlingen. De scores zijn geanalyseerd door onderzoeksbureau DUO.

De locatie Delft bestaat uit 3 afdelingen:

  • SO Delft (de reguliere ZML-groepen): 20 ouders hebben deelgenomen. Een respons van 27%.
  • VSO Delft (de reguliere ZML-groepen): 26 ouders hebben deelgenomen. Een respons van 44%.
  • OZG Delft (de onderwijszorggroepen van SO en VSO): 18 ouders hebben deelgenomen. Een respons van 50%.

De uitslag van de locatie Delft m.b.t. de algemene tevredenheid en de 6 thema’s in vergelijking met alle afdelingen van de Herman Broerenstichting:

Het complete onderzoek van de SO Delft kunt u hier downloaden.

Het complete onderzoek van VSO Delft kunt u hier downloaden.

Het complete onderzoek van OZG Delft (onderwijszorggroepen) kunt u hier downloaden.