Lockdown verlengd!

Maarten van KesterenBestuur

Gisteren hebben we via de televisie kunnen horen dat Nederland in lockdown blijft tot zeker 9 februari. Ook de scholen blijven gesloten. Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet zo snel mogelijk of het primair onderwijs (dus ook de Herman Broerenschool in Delft en Naaldwijk) mogelijk al vanaf 25 januari open kunnen, het Herman Broerencollege in Delft, Naaldwijk en Monster blijft gesloten tot en met 7 februari. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen ook de komende weken terecht in de noodopvang die onze scholen verzorgen. De oproep is om hier alleen gebruik van te maken als het echt niet anders kan. Ook voor leerlingen in kwetsbare posities zullen wij opvang verzorgen. De school bepaalt hierbij om welke leerlingen het gaat. Ouders die hier gebruik van willen maken, kunnen dit via Parro aan de leraar laten weten. Vergeet niet om het vervoer te regelen!

Voor de overige leerlingen zullen wij een vorm van thuisonderwijs organiseren en zullen de leraren en onderwijsassistenten contact met u en uw kind onderhouden.

Onze ouders/verzorgers worden via Parro op de hoogte gehouden.