Bankje in het Park – toneelvoorstelling

Jasper KnulstDelft

Afgelopen woensdag was de voorstelling “Bankje in het Park” in de aula van het Herman Broerencollege te zien.

Een groep leerlingen van diverse klassen uit het VSO zijn in januari 2019 gestart met een serie dramalessen. Er is gewerkt aan samenwerking, initiatief nemen, concentratie, rekening houden met elkaar, mime, scenes maken, gebruik maken van lichaamstaal, vergoten en verkleinen van emoties, muziek en zingen, etc.

Door spel en korte gespreksmomenten met de leerlingen ontstond er een beeld van hun interesses. Met die gegevens hebben Pien en Marlene een verhaallijn geschreven, waarna we samen met de leerlingen scenes zijn gaan spelen. Dit werd de basis van het toneelstuk. Er kwamen liedjes bij en scenes werden toegevoegd en uitgediept. De leerlingen hebben hier veel inbreng in gehad. Het is HUN toneelstuk. Pien en Marlene doen de regie.

Het resultaat was afgelopen woensdag te zien voor de leerlingen van het VSO, SO blauw en SO groen en familie van de acteurs. Na een bos bloemen en aardigheidje voor de vrijwillige inzet van oud-leerkracht Pien bij de dramalessen, kon het toneelstuk van start. Over een groep jongeren in de wijk, die zich ontfermen over de organisatie van de verjaardag van een oude buurtbewoner. Alles wordt uit de kast getrokken om hem een onvergetelijke dag te bezorgen. Twee eigenwijze plantsoenmedewerkers  bemoeien zich er lekker tegen aan.

Het was een daverend succes! Natuurlijk was het heel spannend en waren de acteurs van te voren best zenuwachtig. Maar het ging heel goed en we kregen veel enthousiaste reacties! En wat voel je je trots als het dan klaar is!