De Vreedzame School in SO Naaldwijk

Marloes VerheulWestland

Binnen de Herman Broerenschool wordt er gewerkt met De Vreedzame School. Voor de vakantie hebben we gewerkt aan blok drie: ‘Wij zijn aardig voor elkaar’. Nu de meivakantie voorbij is starten we met het vierde en laatste blok: ‘We zijn allemaal anders’.

Met behulp van De Vreedzame School bouwen de leerlingen aan de school als leefgemeenschap. Hierin voelen de leerlingen zich gehoord en gezien, krijgen ze een stem en leren ze wat het betekent om ‘een democratische burger’ te zijn. Ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’!

Er wordt per les gewerkt met een binnenkomer, een les en een afsluiter. De wereldbal wordt hier vaak bij gebruikt. De leerlingen weten inmiddels precies dat ze een Vreedzame Les gaan krijgen wanneer de wereldbal tevoorschijn komt!

Met blok drie hebben de leerlingen geleerd wat de emoties blij, verdrietig, boos en bang zijn. Ze hebben geoefend om deze emoties bij zichzelf en bij anderen te herkennen en om elkaar te ondersteunen wanneer nodig.

Het doel van blok vier is: ‘Leerlingen ervaren dat mensen verschillend zijn en waarderen en respecteren dit’.
We hebben veel zin om met dit laatste blok van De Vreedzame School te starten!