EGB weer op school!

Maaike RadixWestland

Na vele weken thuiswerken mochten de leerlingen van EGB weer naar school. Weliswaar in halve groepen, maar dat is alweer 1 stap vooruit!

In de eindgroep werken we toe naar het uitstromen van school naar de maatschappij. Veel van onze leerlingen lopen stage om een werkplek uit te proberen. Deze stages zijn kortgeleden weer opgestart. In de klas praten we over het stagelopen. Wat zijn jouw taken en hoe kan je aangeven dat je iets niet begrijpt? We oefenen op school ook met arbeidsmatig werk (van bedrijven) en praktische vakken. Dit hebben onze leerlingen vooral gemist tijdens het thuiswerken.

Het thuiswerken heeft ook positieve dingen opgeleverd. Zo werken we nu verder met sites die de leerlingen aanspreken. Bijvoorbeeld met missies van mediamasters, quizzen (kahoot bijvoorbeeld), foto van de dag en steffie.nl. Vandaag hebben we bijvoorbeeld via steffie.nl uitleg gekregen over het uitbrengen van een stem tijdens de tweede Kamerverkiezingen. In EGB gaan we vaak met elkaar in overleg over wat er in hun omgeving en de wereld speelt. Dit alles brengt ons weer een stap verder.