Geslaagd!

Jasper KnulstDelft

Groep BKA heeft dit hele schooljaar heel goed zijn best gedaan met de verkeerslessen. Dit jaar hebben we voor het eerst gewerkt met de boekjes van Veilig Verkeer Nederland, die gebruikt worden in het reguliere onderwijs. De leerlingen hebben het hele jaar heel goed hun best gedaan met de verkeersregels en we hebben soms ook op het schoolplein situaties nagespeeld. Vorige week en vandaag hebben ze het officiële verkeersexamen gedaan. Zes leerlingen zijn geslaagd!