Gesloten!

Maarten van KesterenBestuur

Op 14 december heeft het kabinet besloten dat Nederland in een harde lockdown gaat, om zoveel mogelijk alle contactmomenten te beperken. Alle scholen zijn vanaf 16 december tot en met 17 januari 2021 gesloten. De Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege gaan dus ook dicht. Opnieuw heeft het kabinet heeft ons gevraagd om de school wel open te houden voor kinderen met één of twee ouders met een cruciaal beroep en voor leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school bepaalt om welke leerlingen het gaat. Uiteraard zullen wij hier voor zorgen. Ouders die hier gebruik van willen maken, kunnen dit via Parro aan de leraar laten weten. Vergeet niet om het vervoer te regelen!

Voor de overige leerlingen zullen wij een vorm van thuisonderwijs organiseren en zullen de leraren en onderwijsassistenten contact met u en uw kind onderhouden.

De ouders/verzorgers zullen via Parro op de hoogte gehouden worden.