Gesloten!

Maarten van KesterenBestuur

Het kabinet heeft besloten dat alle scholen in Nederland gesloten blijven tot na de meivakantie. Ook de Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege zullen gesloten blijven. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer zullen onze scholen wel open zijn. Enkele ouders maken hier al gebruik van, indien andere ouders dat ook willen laat dit dan via Parro aan de leraar weten. Het vervoer moet door de ouders/verzorgers wel zelf geregeld worden. Als ouders/verzorgers zich ernstige zorgen maken over het welzijn van hun kind, wordt hen dringend verzocht dit met de leraar te bespreken.

In de afgelopen twee weken hebben onze medewerkers op verschillende manieren voor thuis onderwijs gezorgd en met u en uw kind contact gehad, zij zullen ook de komende weken hier mee doorgaan!