Inspectiebezoek

Marloes VerheulWestland

Alweer enige tijd geleden hebben alle locaties bezoek gekregen van de onderwijsinspectie. Twee inspecteurs hebben zo’n twee-en halve dag meegekeken bij ons onderwijs. Ze hebben alle klassen bezocht en met een groot aantal medewerkers gesproken. Ook hebben zij een gesprek gehad met de leerlingen uit de leerlingenraad. De inspecteurs vonden dat onze leerlingen heel goed konden vertellen wat zij leren op school. Ook gaven zij complimenten over de manier waarop ons motto “leren moet je doen!” gestalte krijgt en over de verantwoordelijkheid die we onze leerlingen geven. Daarnaast waren de inspecteurs zeer positief over de onderwijs-zorggroepen.

De inspecteurs zagen dat we grote stappen hebben gezet m.b.t. kwaliteitsbeleid en het opbrengstgericht werken. We kunnen ons hierin nog verder ontwikkelen door van te voren nog duidelijker te bepalen wat we willen bereiken en met welk resultaat we tevreden zijn. Daarnaast ziet de inspectie graag dat wij met een leerlingvolgsysteem werken om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen en te stimuleren. Dit onderdeel zal terug te vinden zijn in ons nieuwe jaarplan. Zodra het inspectierapport binnen is, zullen we de resultaten op de website plaatsen.