Maatregelen betreffende het coronavirus

Maarten van KesterenBestuur

De scholen van De Herman Broerenstichting volgen de richtlijnen die premier Rutte en het RIVM bekend hebben gemaakt op 12 maart 2020.

Voor iedereen in Nederland geldt: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren. Deze maatregel geldt voor kinderen en voor volwassenen. Wij vragen u dringend dit advies op te volgen, dus als uw kind hoest, keelpijn heeft, koorts heeft of last heeft van neusverkoudheid: houd dan uw kind thuis en meldt dit op school. Een aantal van onze kinderen is zeer kwetsbaar gezien bestaande gezondheidsproblemen. Ouders/verzorgers van deze kinderen adviseren wij om contact op te nemen met de huisarts of de GGD om in overleg met hen te bepalen of het verantwoord is om uw kind naar school te laten gaan.

Onze medewerkers zullen het advies van het RIVM ook opvolgen. Dit kan dus inhouden dat er op een bepaald moment te weinig medewerkers binnen een school zijn om de veiligheid van uw kind te waarborgen. Hierdoor zullen wij genoodzaakt zijn om bijvoorbeeld groepen thuis te laten of in het ernstigste geval een locatie te sluiten. Wij adviseren u de berichtgeving van uw school in de gaten te houden.

Alle buitenschoolse groepsactiviteiten worden geschrapt. Er zullen dus tot nader order geen excursies, uitstapjes, schoolkampen, schoolreisjes, bezoeken aan musea e.d. worden georganiseerd. Ook het schoolzwemmen zal tijdelijk worden gestopt.

Indien onze medewerkers op onze scholen leerlingen met verkoudheidsklachten in de groep hebben, dan zullen zij contact met u opnemen met het verzoek om uw kind op te komen halen.

Voor de actuele informatie rondom het coronavirus verwijzen wij u naar de site van het RIVM
Antwoorden op specifieke vragen over het onderwijs en het coronavirus vind u hier

De bovengenoemde maatregelen zijn per direct van kracht en gelden tot en met 31 maart 2020.