Nieuwe coronamaatregelen

Maarten van KesterenBestuur

Het kabinet heeft besloten dat alle scholen in de week voor de kerstvakantie in het basisonderwijs dicht moeten. Als gevolg daarvan is de Herman Broerenschool (SO) in Delft, Naaldwijk en Monster m.i.v. 20 december 2021 gesloten. Wel zullen de scholen voor noodopvang zorgen. Ouders/verzorgers krijgen hierover via Parro bericht. Het Herman Broerencollege (VSO) in Delft, Naaldwijk en Monster blijven gewoon open, net zoals de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nederland.