Nieuws uit Brugklas B

Maaike RadixWestland

Wist je dat Brugklas B is gestart met het schooljudo project van HiRO? Elke woensdag krijgen we een judoles die past bij een bepaald thema. Naast de judo zelf volgen we lessen in de klas die te maken met hetzelfde thema en doen we spelletjes die hierbij horen. De onderwerpen die we al behandeld hebben zijn vertrouwen, samenwerken en respect. We zien dat het vertrouwen in onszelf en de ander gegroeid is, er is respect voor elkaar en er wordt veel samengewerkt. Het samenwerken oefenen we ook bij andere vakken zoals arbeidstraining en Lego.

Wist je dat de leerlingen van BKB momenteel ook filmlessen krijgen? De leerlingen leren om te filmen en te monteren in een groepje. Ook hier is goed samenwerken erg belangrijk. De eerste filmpjes die gemaakt en gemonteerd zijn, waren spannende achtervolgingen.

Wist je dat we in BKB hele bijzondere huis/klassendieren hebben? We hebben twee axolotls in de klas en ze vinden elkaar zo gezellig dat er een hele familie wordt gesticht. De eieren groeien goed en dagelijks bekijken we naar de veranderingen.