Ook het Herman Broerencollege is weer open!

Maarten van KesterenBestuur

Vanaf 2 juni zullen onze VSO-scholen ook weer open gaan. Bestuur en directie hebben besloten dat we eerst met halve groepen zullen gaan starten. Dit houdt in dat de helft van de groep op maandag en donderdag les krijgt en de andere helft van de groep op dinsdag en vrijdag. Ook op woensdag zal er les worden gegeven, dit gebeurt ook met de halve groep zodat elke leerling elke twee weken één woensdag les krijgt. De MR van onze scholen is nauw betrokken geweest bij dit besluit en heeft hiermee ingestemd.

Binnen onze scholen volgen we de richtlijnen van het RIVM. Indien uw kind symptomen heeft als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts, mag hij of zij niet naar school. Bij het constateren hiervan op school zullen wij u direct verzoeken uw kind op te komen halen en zullen wij uw kind isoleren van de andere kinderen tot hij of zij is opgehaald. Indien uw kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij of zij weer naar school. De maatregelen dat leraren zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar en van de leerlingen houden blijft van kracht. Dit geldt ook voor leerlingen vanaf 13 jaar.

Heeft u over het bovenstaande nog vragen neem dan gerust contact op met de school.

We kijken er naar uit om onze VSO-leerlingen weer terug te zien op school!