Oudertevredenheidsonderzoek

Maarten van KesterenBestuur

De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek is bekend!

We zijn er trots op dat onze leraren en onderwijsassistenten een hoog rapportcijfer van onze ouders/verzorgers krijgen: een 8,8! Zij scoorden daarmee hoger dan leraren op andere scholen in het speciaal onderwijs in Nederland. Het gemiddelde cijfer is daar een 8,4. Onze ouders zijn van mening dat onze leraren/onderwijsassistenten een goed contact heeft met hun kind (8,8) en hun kind kan altijd met vragen bij de leraar/onderwijsassistent terecht (8,8). Op deze website kunt u alle uitslagen terug vinden. Onder ‘Bestuur’ de totale uitslag en onder ‘Locatie’ de uitslag per school.