Oudertevredenheidsonderzoek

Maarten van KesterenBestuur

Direct na de meivakantie zullen al onze ouders/verzorgers uitgenodigd worden om aan een oudertevredenheidsonderzoek mee te werken. Dit onderzoek zal door DUO Onderwijsonderzoek & Advies worden uitgevoerd. Al onze ouders/verzorgers krijgen een email van DUO Onderwijsonderzoek & Advies met daarin een link waarmee zij online de vragenlijst kunnen invullen. Het laatste onderzoek werd in 2016 gehouden. Voor het nieuwe onderzoek heeft de werkgroep oudertevredenheidsonderzoek de vragenlijst van 2016 gebruikt, wel zijn een aantal vragen aangepast. In de werkgroep zitten o.a. ouders vanuit de ouderraad en de medezeggenschapsraad.