Schoolplan en jaarplan

Marloes VerheulWestland

Afgelopen schooljaar hebben we een nieuw schoolplan gemaakt voor de komende vier jaar. Hierin staan onze missie, visie en ons motto beschreven en is te lezen hoe wij het onderwijs op onze school vormgeven. Ook is te lezen welke doelen wij onszelf stellen voor de komende vier jaar. U kunt dit schoolplan vinden op de website van de school.

Kort na de vakantie zullen we vanuit dit schoolplan een jaarplan opstellen voor schooljaar 2019-2020. Ook dit jaarplan zal t.z.t. te vinden zijn op de website.