Staking!

Marloes VerheulWestland

Vandaag hebben personeelsleden van Herman Broerenschool en Herman Broerencollege Westland GESTAAKT!

Het team heeft zich zichtbaar gemaakt in het centrum van Naaldwijk. Om de prioriteit van het onderwijs goed onder de aandacht te brengen hebben we actie gevoerd. Laat onze boodschap duidelijk zijn: wij zijn #TOPPRIORITEIT en hebben HART VOOR HET ONDERWIJS!