STAKING

Jasper KnulstDelft

Op woensdag 6 november vindt er een grote landelijke onderwijsstaking plaats in het primair, voortgezet
en speciaal onderwijs.

Ook de Herman Broerenschool Delft en het Herman Broerencollege Delft sluiten deze dag hun
deuren.

De leerlingen zijn deze dag vrij.

De staking, die georganiseerd wordt op de dag dat in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting wordt
behandeld, is gericht op een hoger salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk. De motivatie om te
staken bij ons op school is groot, omdat wij de effecten van het lage salaris (met name voor
onderwijsassistenten), de hoge werkdruk en vooral ook het enorme lerarentekort dagelijks aan den lijve
ondervinden. We hebben een tekort aan personeel en de vacatures die er zijn, zijn niet of nauwelijks in te
vullen. Dit baart ons grote zorgen, omdat wij zonder goed personeel niet in staat zijn om goed onderwijs te verzorgen en
een goede begeleiding voor uw zoon of dochter te garanderen.
We hopen dat de staking zal leiden tot betere arbeidsvoorwaarden en meer goede en enthousiaste
leraren!

Wilt u, wanneer uw zoon of dochter gebruik maakt van leerlingenvervoer, zelf de vervoerder informeren
dat uw zoon/dochter deze dag geen gebruik zal maken van het leerlingvervoer?
Hopelijk bent u met dit bericht voldoende geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Roy Jongejan, locatiedirecteur.