Techniekles op school.

Jasper KnulstDelft

Elke dinsdag krijgen wij techniekles van juf Soesja.
We beginnen altijd met het aantrekken van een stofjas om onze kleding te beschermen.
Het technieklokaal is ruim en staat vol met werkbanken, apparaten en gereedschap.
Hier leren wij onder andere zagen, schuren, kleien en met Spektro werken.
We moeten veel oefenen en doorzetten; een plankje moet zo glad worden als babybilletjes!
Ook leren we welke materialen nodig zijn en hoe ze heten.
Het leren kiezen voor een techniek is ook belangrijk.
En natuurlijk moeten we ook alles weer netjes opruimen na afloop.