Thema ‘vervoer’ afgesloten

Marloes VerheulWestland

Voor de voorjaarsvakantie heeft het SO in Naaldwijk gewerkt aan het thema ‘vervoer’. Het was een leuk, interessant en sprekend thema voor de leerlingen.
Zorggroep SO Oranje is de laatste dag voor de vakantie met de schoolbus naar de haven van Hoek van Holland gereden om daar echte boten te bekijken!
Het was prachtig weer en we hebben super veel boten gespot. Grote boten, kleine boten, snelle en langzame boten, zelfs een sleepboot en de StenaLine!
Terug op school hebben de leerlingen boten geknutseld, deze mochten daarna mee naar huis.

Wat een leuk uitstapje en een leuke afsluiting van het thema!