Verkeersveiligheid rondom de school in Naaldwijk

Marloes VerheulWestland

Omdat we niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid rondom de school, hebben we hierover contact gezocht met de gemeente. Zij delen onze zorg en zijn voornemens enkele aanpassingen te doen, waaronder het plaatsen van borden en een of meerdere zebra’s. De verwachting is dat e.e.a. bij aanvang van het nieuwe schooljaar nog niet gereed is, maar we hopen dat het lukt om dit op zo kort mogelijke termijn te realiseren!