Nieuw schoolplan

RedactieWestland

Zoals u weet zijn er in de eerste helft van het schooljaar enkele studiedagen geweest met het hele team. Het onderwerp waar we met elkaar over gesproken hebben was het nieuwe schoolplan. Dit plan beschrijft hoe het onderwijs op onze school wordt vormgegeven, wat onze kwaliteiten zijn en welke ambities we hebben voor de komende vier jaar. Tijdens de studiedagen hebben we o.a. een sterkte-zwakte analyse gemaakt en een aantal streefbeelden uitgewerkt in concrete plannen. Het concept-schoolplan is inmiddels klaar en wordt begin februari besproken in de MR. Wanneer het plan is vastgesteld, zal u via de nieuwsbrief in grote lijnen geïnformeerd worden over de inhoud. Natuurlijk is het ook mogelijk om tzt het gehele plan te lezen!