Oudertevredenheidsonderzoek

Maarten van KesterenBestuur

De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek is bekend! We zijn er trots op dat onze leraren en onderwijsassistenten een hoog rapportcijfer van onze ouders/verzorgers krijgen: een 8,8! Zij scoorden daarmee hoger … Lees Meer

Vakantierooster

Maarten van KesterenBestuur

Het vakantierooster 2019/2020 is bekend! Afgelopen donderdag heeft het vakantierooster een positief advies gekregen van onze medezeggenschapsraad. Het vakantierooster is afgestemd met de scholen in de gemeente Delft, Westland en … Lees Meer

Oudertevredenheidsonderzoek

Maarten van KesterenBestuur

Direct na de meivakantie zullen al onze ouders/verzorgers uitgenodigd worden om aan een oudertevredenheidsonderzoek mee te werken. Dit onderzoek zal door DUO Onderwijsonderzoek & Advies worden uitgevoerd. Al onze ouders/verzorgers … Lees Meer

Collegevergadering B&W Delft

Maarten van KesterenBestuur, Delft, Westland

Op dinsdag 8 januari 2019 bezochten Burgemeester & Wethouders van de gemeente Delft het Herman Broerencollege in Delft. Zij hadden in de school een collegevergadering. De lunch werd verzorgd door … Lees Meer